Werkwijze

Vooraf wordt er, zowel bij therapie als bij begeleiding, een intake gedaan om de volgende dingen te bespreken:

 • Doelen
 • Declaraties (Het is wijsheid om vooraf dus de mate van vergoedingen/pgb te hebben uitgezocht).
 • De mate van hoeveelheid voor therapie en begeleiding.
 • Uitleg over privacy wetgeving en vergoedingen.

 

PMT

 • Voorafgaand aan elke behandeling wordt er een intake gedaan waarin de bovenstaande dingen worden benoemd.
  Dan wordt ook het behandelplan opgesteld; dit is nodig voor dossiervorming.
 • Na 3 keer wordt er een evaluatie gedaan om te kijken of je nog tevreden bent en eventueel opnieuw doelen te stellen.
 • Eindevaluatie: Dit vindt meestal plaats na 10 behandelingen; wanneer je eerder aangeeft te willen stoppen dan kan dit ook en er is een mogelijkheid om langer in behandeling te zijn.
  Tijdens de eindevaluatie worden de doelen besproken en krijg je advies over eventuele verdere behandelingen bij andere disciplines.
 • Wanneer het in het belang is van de behandeling zal de therapeut contact zoeken met eventuele mede behandelaren. Wanneer dit het geval is wordt dit vooraf besproken met u of ouders/voogd.