Samenwerken met Kleurspel.

Van der Meer PMT & begeleiding gaat samen met Kleurspel weerbaarheidstrainingen in Friesland, Drenthe en Groningen aanbieden. Door de unieke combinatie van Beeldende vaktherapie en psychomotorische therapie leert het kind vooral ontdekken waar hij/zij goed is,...